Om Smaalene

Togskinner

Et tradisjonsrikt landskap i grensetraktene

Smaalene var betegnelsen på en rekke små len, eller kommuner i det som i dag er Indre Østfold. Navnet kom av «De smaa len under Akershus». De var i middelalderen en del av Vingulmark, en administrativ region som ble styrt fra Oslo. Oppdelingen og hvilke len som var inkludert har variert opp gjennom historien, og det er ingen god fasit for hva som definerer området eksakt. Her hos SmaalensVeven vil du kunne lese om Smaalene, og vi ønsker å samle historier om de små stedene og menneskene som bor og har bodd i området.

I Indre Østfold er mange steder verdt å se, og selv om vi kanskje ikke har den spektakulære naturen vestlandet kan by på,er det mye spennende å se.

Historier om Smaalene

Ikke bare er Indre Østfold fullt av steder verdt å se, men det er også et område med en svært lang og rik historie som går helt tilbake til Harald Hårfagres dager.

I jernalderen vokste jordbruket frem i området, og evnen til å produsere mye mat gjorde at befolkningen vokste. Dette gjorde at det ble et rikt og viktig område å kontrollere, og gjennom historien har de små lenene vekslet mellom å være under svensk, norsk og dansk styre.

Par som sitter i skogen

Samling under Smaalenenes Amt

Historien om Smaalene fortsetter etter middelalderen med at de ikke lenger blir styrt fra Oslo, men i stedet blir slått sammen til et eget amt eller fylke. I perioden 1672-1918 ble området så kalt Smaalenes Amt, og styrt av en amtmann som hadde sitt hovedsete i Moss

Smaalenenes Amt forble hadde omtrent den samme utstrekningen i hele sin 250 år lange historie, og grensene ble bare forandret vet ett tilfelle. Dette var i 1768, da kommunene Heggen og Frøland ble overført fra Akershus Amt til Smaalene, og grensene ble omtrent som det de fleste av oss kjenner som Østfold Fylke.

En ny storkommune tar form

Kommunesamarbeidet SmaalensVeven så sin start i 1999, og skulle være et felles IKT-prosjekt for kommunene i Indre Østfold. Dette har blitt erstattet i løpet av de siste årene, og etter at seks av kommunene gikk sammen til å danne en storkommune, vil denne nettsiden fremover handle om Smaalenes lange og spennende historie, og om aktuelle hendelser og aktiviteter i Østfold.

SmaalensVeven blir i dag drevet på frivillig basis, og vi kan derfor ikke alltid garantere at vi har oppdatert informasjon om Smaalene. Likevel tror vi at vi kan bidra med spennende stoff og artikler, og gi deg som bor i området nye perspektiver på hvordan det er å bo i det beste og varmeste landbruksområdet i Norge og hva skjer her i Smaalene.